VANDAAG VOOR 13:00 UUR BESTELD, MORGEN IN HUIS

Algemene voorwaarden Onlinestoffen.nl

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden artikelen van Onlinestoffen.nl

Artikel 1 - Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en / of diensten en / of overige gesloten overeenkomsten van Onlinestoffen.nl met afnemers van deze producten en of diensten dan wel diegene die een overeenkomst met Onlinestoffen.nl is aangegaan.
1.2 Onlinestoffen.nl is gevestigd te Rosmalen.  Het adres is: Sonatestraat 8, 5245 AN, Rosmalen. Het is mogelijk bestelde artikelen af te halen in ons magazijn aan de kleine Elst 26 in Rosmalen. Hiervoor wordt dan een afspraak gemaakt. We zijn bereikbaar via e-mail.
1.3 Door een bestelling te doen via de website, de e-mail of andere wijze gaat u een overeenkomst aan met Onlinestoffen.nl en geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
1.4 U bent verplicht bestelde producten af te nemen en te betalen.
1.5 Onlinestoffen.nl heeft het recht om de verkoopvoorwaarden te wijzigen.
1.6 Alle goederen blijven eigendom van Onlinestoffen.nl tot de volledige betaling van de bestelling heeft plaatsgevonden.
1.7 Niets van deze site mag door derden gebruikt worden zonder toestemming vooraf vanuit Onlinestoffen.nl.
1.8 Onlinestoffen.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor technische fouten of wanneer een order fouten bevat of als gevolg van (onvoorziene) omstandigheden niet uitvoerbaar is.

Artikel 2 - Bestelling, bezorging, bezorgkosten en levering

2.1 Bestellingen kunnen alleen via de internetsite worden geplaatst.
2.2 Onlinestoffen hanteert geen minimum bestelbedrag.
2.3 Aflevering door Onlinestoffen.nl vindt plaats door afgifte aan de vervoerders Postnl/DPD en DHL. De verzendkosten zijn afhankelijk van de gewenste verzendmanier. Indien u bijzondere vervoerswensen heeft komen de extra kosten voor uw rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven adres afgeleverd.
2.4 De goederen worden in opdracht van u en voor uw rekening en risico vervoerd. Onlinestoffen.nl besteedt de verzendingen uit aan POSTNL/DPD en DHL. Onlinestoffen.nl is niet gerechtelijk verantwoordelijk voor de intergriteit van de afleverwijze van de door u bestelde producten.
2.5 U ontvangt een e-mail wanneer de bestelling door ons verwerkt en verzonden is. Indien u niet aanwezig bent ten tijde van de bezorging door Postnl/DPD of DHL, ontvangt u een brief in de bus wanneer ze het weer aanbieden.
2.6 De levertijd is afhankelijk van de gekozen betaalmethode. Vanaf het moment dat de bestelling betaald is, word het direct verstuurd m.u.v. weekend en feestdagen en duurt het in de regel 1 werkdag voordat uw bestelling wordt bezorgd.
2.7 Onlinestoffen.nl is niet aansprakelijk voor diefstal en of beschadiging tijdens de verzending. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor storingen of vertraging tijdens het verzendproces.
2.8 Op bestellingen met een goederenwaarde vanaf €65.00 word korting in mindering gebracht binnen Nederland.Op bestellingen naar het buitenland wordt vanaf een goederenwaarde van €65.00 €5,- in mindering gebracht.

Artikel 3 - Betaling

U kunt op 3 manieren betalen:
1. U kunt via Ideal betalen.Bestellingen die via Ideal betaald zijn,kunnen NIET kosteloos geannuleerd worden.
2. U kunt het totaalbedrag overmaken naar NL26KNAB0254943179 tnv Onlinestoffen.nl onder vermelding van uw naam en woonplaats. U dient het bedrag binnen 7 dagen vanaf het moment dat u de bestelling hebt geplaatst te voldoen. Indien u hieraan niet voldoet, ontvang u een herinneringsmail.
3. U kunt betalen bij het ophalen van de bestelling. Indien u niet (tijdig) betaald behoudt Onlinestoffen.nl zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden en geen verdere overeenkomsten aan te gaan met u. Daarnaast zal Onlinestoffen.nl eventuele onkosten en / of schade voortvloeiend uit het niet nakomen van de overeenkomst door u bij u verhalen.

Artikel 4 - Producten en garantie
4.1 Aanspraak op de garantie kan alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek per e-mail bij Onlinestoffen.nl worden ingediend d.m.v. een korte omschrijving van het gebrek en met toevoeging van het factuurnummer.
4.2 Indien aan deze voorwaarden is voldaan, vervangt Onlinestoffen.nl het artikel dan wel vergoedt Onlinestoffen.nl de aankoopprijs of een deel daarvan.
4.3 De garantie is NIET van toepassing indien u de stof versneden heeft.

Artikel 5 – Productgebruik
5.1 Vanwege de aard van sommige materialen geldt voor alle stoffen dat ze het beste met de hand gewassen kunnen worden in lauw water. Onlinestoffen.nl adviseert om producten niet in de droger te drogen. Eenmaal gewassen artikelen kunnen niet geretourneerd worden.

Artikel 6- Aansprakelijkheid
6.1 De aansprakelijkheid van Onlinestoffen.nl met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 4 geregelde garantie.
6.2 Onlinestoffen.nl is niet aansprakelijk voor de niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
6.3 Voor alle overige zaken geldt dat de aansprakelijkheid van Onlinestoffen.nl beperkt is tot het bedrag van de aankoop zoals vermeld op de factuur.

Artikel 7 - Klachten, ruilen en restitutie
7.1 U heeft juridisch het recht om binnen een termijn van 14 dagen na het doen van u bestelling deze alsnog te annuleren. Dit kunt u doen d.m.v. een e-mail aan; info@onlinestoffen.nl. Eventuele kosten voortvloeiend uit het al verwerken van de bestelling, worden wel op u verhaald / afgetrokken van het restitutiebedrag.
7.2 Speciaal bestelde artikelen (artikelen die niet standaard in ons assortiment zitten) worden niet teruggenomen.
7.3 Het is NIET mogelijk stoffen terug te sturen,omdat deze voor u op maat zijn afgesneden.Voor overige producten die niet op maat zijn geknipt geldt de wettelijke herroepingsrecht.

Artikel 8 - Prijzen
8.1 Onlinestoffen.nl is gerechtigd prijzen tussentijds aan te passen. Prijsinformatie op papier dan wel elektronisch is ondergeschikt aan de magazijnprijs die wordt weergegeven op de factuur.
8.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Onlinestoffen.nl bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
8.3 Onlinestoffen.nl is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen.
8.4 Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en 21 % btw, exclusief kosten van verzending en optionele verzekering van de verzending.

Artikel 9 - Communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet (behoorlijk) overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Onlinestoffen.nl, dan wel tussen Onlinestoffen.nl en derden, voor zover betrekking hebbende op de relatie tussen u en Onlinestoffen.nl, is Onlinestoffen.nl niet aansprakelijk. Dit tenzij er sprake mocht zijn van bewezen opzet en / of grove schuld of nalatigheid vanuit Onlinestoffen.nl.

Artikel 10 - Wijziging algemene voorwaarden
Van Toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot standkomen van de overeenkomst.

Artikel 11 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.

Artikel 12 - Privacyverklaring
Onlinestoffen.nl vindt het belangrijk dat de door uw verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Onlinestoffen.nl zal de door uw verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van u bestelling. Bij het plaatsen van een bestelling hebben wij u naam en afleveradres nodig om de bestelling uit te kunnen voeren.

Kvk nr. 17.20.28.16
BTW nr. NL8176.75.334.B01

© Copyright Onlinestoffen.nl 2023-2024 | Sitemap | Webdesign door D3Studio